Arena Wheels ’14

Krom

För 2 veckor sedan så var det årets upplaga av Arena Wheels. I mångt och mycket samma visa som förra året även arrangörerna verkade ha dragit vissa lärdomar från förra året. Men fortfarande är kvalitén på utställande fordon och antalet lite klent. Absolut inte dåligt, men blir det återigen nästa år så lär man se till att jobba hårdare med att marknadsföra sig för att kunna locka lite fler utställare. Det fanns en hel del plats kvar så visst kan man växa än. Enligt uppgift så var det runt 2000 besökare vilket får anses som bra när det krockade med ett flertal andra evenemang.